» ساخت مدل دیجیتالی بسیار دقیقی از زمین

ساخت مدل دیجیتالی بسیار دقیقی از زمین

ساخت مدل دیجیتالی بسیار دقیقی از زمین

اتحادیه‌ی اروپا برای اینکه تا سال ۲۰۵۰ ازنظر اقلیمی خنثی شود، دو برنامه‌ی بلندپروازانه راه‌اندازی کرده است: «گرین‌دیل» و «دیجیتال‌استراتژی»

در این مدت، مدل دیجیتالی بسیار دقیقی از زمین، یعنی دوقلوی دیجیتالی، از زمین ایجاد می‌شود تا تحولات اقلیمی و رویدادهای شدید را با حداکثر دقت ممکن در فضا و زمان مشخص کند.

پژوهشگران می‌خواهند داده‌های مشاهده‌ای که به‌طور‌متداول برای شبیه‌سازی‌های آب‌و‌هوایی کوتاه‌مدت و بلندمدت و داده‌های مربوط به فعالیت‌های انسانی مرتبط را نیز وارد مدل کنند. مدل جدید سیستم زمین تقریبا تمامی فرایندهای روی سطح زمین، ازجمله تأثیر انسان‌ها روی مدیریت انرژی، غذا، آب و فرایندهای موجود در سیستم فیزیکی زمین را تاحدممکن به ‌شکل واقعی نشان خواهد داد که در این پروژه با دانشمندان و مهندسان کامپیوتر همکاری نزدیک خواهند داشت.

مطالعه"دوقلوی دیجیتال" در تحقیقی که این ماه در مجله "Nature Climate Change" منتشر شده است به عنوان "شبیه سازی سیستم زمین" توصیف شده است. به گفته محققان این سیستم از چارچوب روش شناختی مرتبط در پیشرفت‌های استثنایی در پیش بینی عددی آب و هوا" استفاده خواهد کرد.

هدف این است که این مدل بتواند تأثیرات سیاست‌های اقلیمی و سایر عوامل را قبل از وقوع بررسی کند که این موضوع بهترین راه برای کاهش اثرات گرمایش جهانی است .


فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


فروش دستگاه آب قلیایی مغناطیسی دکتر مومنی فروش دستگاه آب قلیایی مغناطیسی دکتر مومنی مشاهده